De Klik

Nieuws

3-11-2014 Op BiomassaDHZ.nl is vraag en aanbod van eikels nu voorbij. Het seizoen voor de wilgenknotters is weer begonnen. Omdat dit vooral door vrijwilligers wordt gedaan gaat het hier steeds om weekendactiviteiten. Door regen en sneeuw worden knotdagen soms afgelast. Aanbod is dan wel lastiger te plannen.

22-10-2014 Blog over eikels met handelsinformatie en ludieke weetjes aan de hand van een aantal mannen die er direct of indirect mee bezig zijn. http://biomassadhz.blogspot.nl/2014/10/dehandelenwandelvaneikels.html

14-10-2014 Blog als reactie op Volkskrantartikel van 9-10 over biobrandstoffen. http://biomassadhz.blogspot.nl/

2-10-2014 Op Twitter.com is er aandacht voor BiomassaDHZ.nl door Maya Virginia @mayaVirg: Deze site zou iedereen moeten kennen! Marktplaats voor biomassa. Gaat groot worden... http://www.biomassadhz.nl maar ook door Margreet Niemansverdriet, @MargreetN en Stimuland, @Stimuland_nl.

16-9-2014 In miljoenennota missen weer de kosten van de belasting van onze planeet en de opbrengsten van duurzame investeringen. Wanneer wordt dit toegevoegd?

6-8-2014 Diverse contacten in Beijing om te kijken hoe met reststromen wordt omgegaan. Meest bijzondere was wel een bezoek aan de informele kleinschalige sortering van recyclebare materialen bij het Olympic Green Parc.

25-7-2014 Op bezoek in Xi’An China, voor gesprekken over mogelijkheden om reststromen uit restaurants te recyclen. Het gaat vooral om het bakvet.